Strona główna / Oferta / Projekty oświetlenia, wizualizacje i doradztwo

Projekty oświetlenia

Wykonujemy projekty oświetlenia dopasowane do Państwa wizji i miejsca eventu. Zachęcamy też do skorzystania z opcji wynajmu oświetlenia.

Projekty oświetlenia, które wykonujemy, obejmują:

a) stworzenie koncepcji artystycznej oświetlenia wydarzenia bądź obiektu
b) wykonanie ogólnej wizualizacji, w ramach której otrzymają Państwo widok schematyczny sceny/miejsca akcji/obiektu oraz zwymiarowany rozkład urządzeń. Predykcja oświetlenia obejmuje plan ogólny oraz dwa wybrane plany boczne
c) wykonanie szczegółowej wizualizacji wraz z osadzeniem jej w istniejącym bądź przewidywanym otoczeniu. Od klienta oczekujemy dostarczenia planów obiektu w formacie AutoCAD lub Google SketchUp. W przypadku ich braku oferujemy usługę opomiarowania i wykonania uproszczonego schematu CAD w zakresie niezbędnym do wykonania projektu oświetlenia
d) wykonanie projektu oświetlenia – na dokumentację projektową składają się: opis koncepcji, projekt techniczny (rozkład urządzeń, rozkład wag, bilans mocy, zestawienie okablowania, schemat sterowania i komunikacji, specyfikacja techniczna urządzeń), harmonogram prac, kosztorys
e) doradztwo techniczne w zakresie doboru sprzętu, technologii oświetlenia i transmisji sygnałów, szeroko pojętego event IT

Aby uzyskać wstępną wycenę projektu oświetlenia, prosimy o podanie zakresu usługi oraz podstawowych danych miejsca realizacji/obiektu. Niezbędna jest co najmniej jedna wstępna wizja lokalna.

 

Zobacz, jak realizujemy zlecenia – od projektu do efektu końcowego: